Fundacja NBA

Oświadczenie

Fundacja w roku 2022 otrzymała darowizny w kwocie 58 808,17 zł. W  roku 2022 na działalność statutową wydatkowano kwotę 32 914,11 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na działalność statutową w roku 2023.
Prezes  Łukasz Niesobski