Fundacja NBA

Oświadczenia

Fundacja w roku 2022 otrzymała darowizny w kwocie 58 909,17 zł. W roku 2022 na działalność statutową wydatkowano kwotę 35 428,01 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na działalność statutową w roku 2023.
Łukasz Niesobski – prezes Fundacji Niesobski Basket Academy